Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií

Štart
podnikania

1. Založenie živnosti

Uvažujete o podnikaní a s.r.o. sa Vám nehodí? Zadarmo Vám poskytneme službu založenia živnosti vrátane konzultácie, vypracovania všetkých potrebných dokumentov, podania a prevzatia živnostenského oprávnenia, a to všetko zadarmo a bez akýchkoľvek skrytých poplatkov.

Vypracujeme pre Vás všetky potrebné dokumenty, zodpovieme Vaše otázky a založíme Vám živnosť do 3 pracovných dní od doručenia dokumentov do našej spoločnosti. ZADARMO

Kontaktujte nás
 

2. Založenie s.r.o.

Táto právna forma patrí medzi najobľúbenejšie na Slovensku, a preto si nepokazte náladu jej svojpomocným zakladaním. My Vám vypracujeme všetky potrebné dokumenty, zariadime vydanie živnostenských oprávnení a podáme návrh na zápis do OR SR. Po zápise spoločnosti sa naša služba nekončí, práve naopak, začína starostlivosť o Vás. Požiadame DÚ o vydanie DIČ a v prípade Vášho záujmu budeme spracovávať účtovníctvo Vašej novej spoločnosti.

249 EUR

Kontaktujte nás
 

3. Založenie občianskeho združenia

Svoje podnikateľské aktivity máte možnosť rozvíjať rôznymi spôsobmi. Kontaktujte nás a my Vás radi oboznámime so všetkými možnosťami. Služba založenia OZ je komplexná, od vypracovania dokumentov potrebných na založenie občianskeho združenia, ktorými sú Návrh na registráciu a Stanovy, podanie návrhu na Ministerstve vnútra SR, až po žiadosť o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko štatistického úradu, zatiaľ čo VY pracujete v kľude na svojom zámere.

299 EUR

Kontaktujte nás
 

4. Založenie neziskovej organizácie

Ak ste nositeľom významnej myšlienky, nápadu a radi by ste pomohli ostatným v rozvíjaní talentov alebo naopak, pričinili sa o viac zelene v mestách, ponúkame Vám službu založenia NO, ktorá zahŕňa vypracovanie dokumentov potrebných na založenie občianskeho združenia, ktorými sú Návrh na registráciu a Stanovy, podanie návrhu na Ministerstve vnútra SR a samozrejme žiadosť o pridelenie IČO miestne príslušného pracoviska štatistického úradu.

299 EUR

Kontaktujte nás
 

5. Kúpa Ready-made s.r.o.

V prípade, že si to situácia vyžaduje, máme k dispozícii založené spoločnosti platca DPH za účelom predaja, čo znamená, že nevykonávali žiadnu činnosť. Sú okamžite k odberu a Vy môžete realizovať svôj zámer ešte dnes. Služba zahŕňa vypracovanie potrebných dokumentov, podanie návrhu na zápis zmeny údajov spoločnosti na obchodný register, vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov pre oznámenie zmien na daňový úrad. V prípade, že máte individuálne požiadavky a naša aktuálna ponuka Vám nevyhovuje, v čo možno najkratšom čase Vám dohľadáme spoločnosť podľa Vašich kritérií, samozrejme so všetkými zárukami.

Cena je individuálna, od 3 500 EUR máme skutočne bohatý výber.

Kontaktujte nás
 

6. Kúpa s.r.o.

V prípade, že Váš zámer chcete realizovať hneď a v žiadnom prípade nebudete čakať na založenie s.r.o., máme tu pre Vás pripravené spoločnosti neplatca DPH. Nami poskytovaná služba zahŕňa vypracovanie potrebných dokumentov, podanie návrhu na zápis zmeny údajov spoločnosti na obchodný register, vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov pre oznámenie zmien na daňový úrad. Nečakajte! Zarábajte!

Cena už od 499 EUR

Kontaktujte nás
 

Zmena
v podnikaní

1. Zmena konateľa / spoločníka / názvu / pridanie predmetov podnikania

Rozhodli ste sa urobiť zmenu vo Vašej spoločnosti? Ste na správnom mieste, skutočne všetko spravíme za Vás, vrátane vypracovania potrebných dokumentov:

 • zabezpečenie podpisov oprávnených osôb
 • podanie návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra
 • vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov pre oznámenie zmien spoločnosti na daňový úrad

Cena 79 EUR

Kontaktujte nás
 

2. Zmena adresy / virtual office

Radi by ste spoločnosť presťahovali na inú adresu bez toho, aby ste museli platiť nájom či budovu vlastniť alebo zakladáte spoločnosť a nemáte kam umiestniť sídlo? Ste na správnej adrese. V prípade požiadaviek klientov spoločnosť GWENT zabezpečuje službu virtuálneho sídla pre spoločnosti.

 • vyhotovenie potrebných dokumentov
 • podanie návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri. Následne je klientovi poskytnutá adresa sídla spoločnosti, ako aj preberanie a preposielanie doručených poštových zásielok. O doručení zásielky na niektorú z adries je klient informovaný príslušnými pracovníkmi spoločnosti GWENT.
 • ponúkame virtual office na týchto adresách:
  Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava ,Obchodná 39, 811 06 Bratislava
Kontaktujte nás
 

3. Účtovné služby

Poskytujeme skutočne individuálny prístup a podporu pri Vašom podnikaní. Budeme strážiť všetky termíny a povinnosti za Vás. Budeme Vás sprevádzať a upozorňovať na riziká a novely vo vzťahu k daňovému úradu. Zabezpečíme Vám odborné konzultácie v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky vždy, keď to budete potrebovať. Informujeme Vás o každej zmene, a vďaka nám budete mať k dispozícii viacero variant riešení konkrétneho prípadu, ktoré vám vyhotovíme.

Kontaktujte nás
 

4. Offshore spoločnosť

Vaše plány presahujú hranice Slovenska, a to je ten pravý moment pre využitie založenia alebo kúpenia spoločnosti v inej krajine. Zabezpečíme Vám komplexný servis bez toho, aby ste museli opustiť našu kanceláriu.

Služba zahŕňa odborné poradenstvo a konzultácie pri zakladaní offshore spoločnosti a výbere jurisdikcie, kompletné služby pri registrácii a založení spoločnosti, sprostredkovanie služieb daňových poradcov a advokátov, ako i zabezpečenie úradných prekladov všetkých dokumentov na Slovensku.

Kontaktujte nás
 

5. Nominee servis – konateľ

Spoločnosť GWENT zabezpečí osobu spoločníka v prípade, že spoločník nemá záujem v spoločnosti figurovať na pozícii konateľa, resp. nemá možnosť personálne zabezpečiť túto pozíciu inými pracovníkmi. Spoločník môže vykonávať úkony v mene spoločnosti na základe plnomocenstva poskytnutého spoločnosťou. Samozrejme, aj v prípade, že chce chrániť svoju osobu pre možnými rizikami vyplývajúcimi z funkcie štatutára.

Kontaktujte nás
 

6. Nominee servis – spoločník - Fyzická / Právnická osoba

Spoločnosť GWENT zabezpečí osobu spoločníka v prípade, že chce zostať klient v anonymite, alebo chrániť svoje súkromnie.

Kontaktujte nás
 

Stop
v podnikaní

1. Odpredaj spoločnosti

Služba je určená pre klientov, ktorí sa rozhodli ukončiť svoje podnikanie a ich spoločnosť je v dobrej kondícii, čo znamená, že nemá žiadne podlžnosti voči tretím osobám ani orgánom štátnej správy. Vykonáme kompletnú kontrolu Vašej s.r.o. a ponúkneme ju na odpredaj našim klientom. Zabezpečíme kompletnú dokumentáciu, zápis zmien v OR SR a samozrejme úhradu vopred dohodnutej čiastky.

Kontaktujte nás
 

2. Likvidácia spoločnosti

V prípade, že ste rozhodli svoje podnikanie ukončiť, a to už z akéhokoľvek dôvodu, sme tu pre Vás. S konkretným postupom Vás oboznámime osobne, telefonicky alebo emailom.

Kontaktujte nás
 

3. Konkurz spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti je povinný podať Návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti v prípade, ak je spoločnosť v úpadku, teda v prípade, že voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti. Ak nie je podaný tento návrh podnikateľom včas, veriteľom zodpovedá za škodu, ktorá im v dôsledku jeho konania vznikla, okrem prípadu, že preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Kontaktujte nás
 

4. Odpredaj obchodného podielu za účelom vstupu investora

Máte zaujímavú myšlienku alebo výbornú obchodnú príležitosť? Veľmi radi Váš nápad, samozrejme s Vaším súhlasom, predstavíme našim bonitnejším klientom a v prípade záujmu uskutočníme stretnutie. Počas celého priebehu tvorenia finančného plánu Vás budeme sprevádzať a budeme Vašou oporou v administratíve.

Kontaktujte nás
 

5. Odpredaj obchodného podielu problematickej spoločnosti

Ak sa Vaša spoločnosť zo dňa na deň ocitne v situácii, kedy nemôže plniť svoje záväzky a nedokáže Vám generovať zisk, či práve naopak, viac a viac zadlžuje, je to presne tá situácia, kedy treba problematickú spoločnosť prenechať krízovému manažmentu a je len na Vás, či dočasne alebo trvalo odovzdáte/prevediete obchodný podiel a Vy sa tak odbremeníte.

Kontaktujte nás
 

Účtovníctvo

1. Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú podnikajúce fyzické osoby, ktoré si zvolili ako formu svojho podnikania živnostenské oprávnenie. V súčasnej dobe existuje veľa účtovných programov, ktoré sú dostupné v demo verziách. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to zvládne každý človek. Problém nastáva v prípadoch, keď sa jedná o komplikovanejšie otázky, alebo keď účtovníctvo začne byť pre podnikateľa časovo náročné. V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva sme pripravení poskytnúť naše služby nielen živnostníkom s registráciou DPH alebo živnostníkom, ktorí majú zamestnancov. Pomáhame aj drobným živnostníkom, ktorí služby účtovnej firmy potrebujú využiť len raz za rok.

V oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva sa sústreďujeme na:

 • Spracovanie pohľadávok a záväzkov,
 • Spracovanie pokladne a pokladničnej knihy,
 • Spracovanie miezd a personalistky,
 • Spracovanie skladového hospodárstva,
 • Spracovanie DPH a evidencie daňových dokladov,
 • Vedenie evidencie majetku a odpisového plánu,
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie všetkých účtovných dokladov z daňového hľadiska,
 • Spracovanie účtovnej závierky k dani z príjmu fyzických osôb vrátane príloh.
Ako skúsení odborníci sa staráme o komplexnú agendu podnikateľov tak, aby mali čas sa venovať svojej podnikateľskej činnosti a my ako spoločnosť sme boli ich spoľahlivým partnerom.

 

Kontaktujte nás
 

2. Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva účtujú právnické osoby a niektoré fyzické osoby. Je len veľmi málo spoločností, ktoré si vo vlastnej réžii dokážu viesť účtovníctvo bez toho, aby na túto činnosť zamestnali účtovníka alebo vyhľadali služby účtovných kancelárií.

Našou úlohou nie je len zaúčtovať jednotlivé transakcie, posúdiť účtovné operácie ale hlavne poskytnúť majiteľom spoločností dopad na hospodársky výsledok z daňového a hospodárskeho hľadiska. Externé vedenie účtovníctva a ekonomickej agendy je pre malé a stredné firmy jedinou voľbou.
Každého klienta posudzujeme osobitne. S každým klientom najskôr absolvujeme bezplatné poradenstvo tak, aby sa správne vedeli nastaviť systémy vzájomnej úspešnej spolupráce. Spolu s klientom prechádzame jeho podnikateľské zámery, preto finančný manažment vieme zabezpečiť každej firme podľa jej potrieb.

V oblasti spracovania podvojného účtovníctva sa venujeme:

 • Spracovaniu a kontrole účtovných dokladov, ich posúdenie po daňovej stránke,
 • Vedeniu evidencie knihy záväzkov a pohľadávok,
 • Vedeniu pokladne – tuzemskej alebo valutovej,
 • Vedeniu evidencie majetku a odpisových plánov,
 • Vedeniu evidencie drobného majetku,
 • Vedeniu účtovného denníka a hlavnej knihy,
 • Evidencii obratu pre účely sledovania registrácie na DPH,
 • Spracovaniu DPH a evidencii daňových dokladov,
 • Vypracovaniu rôznych druhov daňových priznaní,
 • Vypracovaniu podkladov k dani z príjmu právnických osôb,
 • Vypracovaniu daňového priznania k dani z príjmu vrátane príloh,
 • Vypracovaniu reportov podľa potrieb klienta,
 • Spracovaniu štatistických hlásení,
 • Účtovnému a ekonomickému poradenstvu.

 

Kontaktujte nás
 

3. Mzdy a personalistika

Mzdy, mzdovú agendu a personalistiku vedú všetky spoločnosti, ktoré majú minimálne jedného zamestnanca, pričom sa nerozlišuje, či sa jedná o zamestnanca na trvalý pracovný pomer alebo študenta pracujúceho na základe dohody alebo zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti.
Vedenie miezd tvorí súčasť našich kompletných služieb a vedenie tejto agendy býva súčasťou účtovnej starostlivosti o klienta. Nie je to však podmienkou. Vedenie mzdovej a personálnej agendy možno oddeliť od samotného účtovníctva klientom vieme spracovať len túto samotnú oblasť.

Štandardne pri spracovaní miezd poskytujeme tieto služby:

 • Zavedenie mzdovej agendy a jej vedenie,
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov,
 • Mesačné spracovanie výkazov a ich elektronické odosielanie,
 • Spracovanie miezd, nemocenských dávok a ostatných náhrad,
 • Spracovanie bankového príkazu na úhradu odvodov a miezd,
 • Spracovanie výplatných pások,
 • Spracovanie mzdových listov, zápočtových listov, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia,
 • Podklady na tvorbu sociálneho fondu,
 • Podklady na tvorbu rezervy na nevyčerpanú dovolenku,
 • Vypracovanie mesačných prehľadov a ročných hlásení,
 • HR konzultácie.

 

Kontaktujte nás
 

4. Rekonštrukcia účtovníctva

Spoločnosť GWENT sa zaoberá aj účtovníctvom za predchádzajúce roky na požiadanie klienta a v prípade podozrenia na:

 • chybné účtovanie,
 • chýbajúce dôležité účtovné doklady,
 • nesprávny výpočet hospodárskeho výsledku,
 • zle odvedenej a vypočítanej dane,
 • na základe nášho podnetu pri zistení chýb z minulých období.
Rekonštrukcia sa vykonáva iba na požiadanie a schválenie klienta po prekonzultovaní skutočných stavov. Cena sa stanovuje individuálne. Spätné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva v zmysle platných zákonov SR:
 • spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov, ich oprávnenosť z daňového hľadiska,
 • vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia DPH,
 • ročná účtovná závierka vrátane príloh podľa platnej legislatívy,
 • vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmu
 • vypracovanie daňového priznania vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow a poznámky k účtovnej závierke),
 • vypracovanie opravných daňových priznaní.
Kontaktujte nás
 

5. Daň z príjmu právnických osôb

Daňové priznanie z príjmov právnických osôb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Obvyklým dátum na podanie tohto typu daňového priznania je 31. marec. Súčasná právna úprava dovoľuje posunutie lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace, t.j. do 30.6. Takúto možnosť môžu využiť všetci daňovníci, ktorí v zákonom určenej lehote podajú na miestne príslušný daňový úrad oznámenie o posunutí lehoty na podanie daňového priznania.

Miestna príslušnosť sa riadi sídlom právnickej osoby

Kontaktujte nás
 

6. Daň z príjmu fyzických osôb

Daňové priznanie k dani z príjmu nepodávajú len podnikajúce fyzické osoby.
Povinnosť podať daňové priznanie majú napríklad aj zamestnanci, ktorí v priebehu roka mali viac zdaniteľných príjmov a do 15. februára nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ďalšou kategóriou osôb, ktoré podávajú daňové priznanie k DzP FO sú napríklad sprostredkovatelia finančných produktov, ktorí pracujú na základe registrácie v NBS, osoby, ktoré majú príjem z prenájmu, príjmy z príkazných zmlúv a pod.

V prípade podnikajúcich fyzických osôb je vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu úzko spojené s vedením jednoduchého účtovníctva.

Termín na podanie daňového priznania je do 31. marca. Miestna príslušnosť sa riadi sídlom alebo trvalým pobytom podnikajúcej fyzickej osoby.

Kontaktujte nás
 

7. Daň z pridanej hodnoty

Platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) je upravené zákonom 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výpočet DPH sa realizuje v súlade s nariadeniami požadujúcimi podávanie Súhrnných výkazov k DPH po 1. 1. 2010. Výpočet DPH a priznanie DPH vykonávame mesačne alebo štvrťročne podľa charakteru daňovníka. Priznanie DPH môžeme v mene daňovníka zaslať príslušnému daňovému úradu, čím sa urýchli spracovanie a výpočet DPH.
Elektronický súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz k DPH je povinný podať každý plátca DPH (definovaný v zákone 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty) a to najneskôr do 20. po skončení obdobia, za ktoré táto povinnosť vzniká. Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 podáva len elektronickými prostriedkami (elektronický súhrnný výkaz), to znamená, že bude realizované prostredníctvom Portálu daňovej správy SR www.drsr.sk, pričom platiteľ dane sa musí stať autorizovaným používateľom elektronických služieb alebo na tento úkon splnomocní nás.

Kontaktujte nás