Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
17. 4. 2018

V minulých článkoch sme sa venovali veľkej novele exekučného poriadku účinnej od 1.4.2017 a jej uplatňovaniu v praxi.


Ani týmto sa však vývoj v tejto oblasti nezastavil. V súčasnosti sa pripravuje takzvaná veľká „exekučná amnestia“. Táto by sa mala týkať nielen dlhov povinných voči štátu a to napríklad voči Sociálnej poisťovni, alebo zdravotným poisťovniam, ale aj exekúcií, kde svoje pohľadávky vymáhajú súkromné subjekty. Podľa predbežných návrhov by sa malo jednať o exekúcie voči fyzickým osobám vedené dlhšie ako päť rokov a voči právnickým osobám vedené dlhšie ako dva roky. Tieto by mali byť zastavené priamo zo zákona, pričom sa má jednať o takzvané nevymožiteľné exekúcie, teda o exekúcie, kde u dlžníka počas sledovaného obdobia nebol zistený majetok, ktorý by mu bolo možné postihnúť. Na prijatie exekučnej amnestie však bude potrebné prijať ústavný zákon. Odporcovia takéhoto riešenia tvrdia, že tým budú opäť postihnutí takzvaní „poctiví“ povinní, teda tí, ktorí svoje exekúcie splácajú. Zástancovia amnestie naopak tvrdia, že je potrebné sa zbaviť veľkého množstva starých exekučných konaní, ktoré zaťažujú tak súdy, ako aj exekútorov a dotknutým dlžníkom tak umožniť nový začiatok. O prípadnom schválení takéhoto zákona Vás budeme včas informovať.

Exekučná amnestia však nie je jedinou zmenou, ktorá nastala v tejto oblasti. Veľmi aktuálnou je aj otázka obmedzenia exekvovateľnosti určitých subjektov. Od 1. apríla 2018 je účinná novela, ktorá sa dotkla obcí a do Exekučného poriadku bolo zakomponované ustanovenie, že exekučne nie je možné postihnúť majetkovú účasť obcí v právnických osobách, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s komunálnym odpadom, výrobu tepla a rozvod tepla. Takisto je v príprave opätovný zákaz akéhokoľvek exekvovania majetku zdravotníckych zariadení. To znamená, že ak budete mať akúkoľvek pohľadávku voči zdravotníckemu zariadeniu, nebude ju možné nútene vymáhať a budete odkázaný na jej dobrovoľnú úhradu.

V prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa exekučných konaní Vám naši odborníci veľmi radi pomôžu. 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: