Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
28. 11. 2017

Novela zákona o odpadoch bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená 18. októbra 2017.

 

Najväčšie ťažkosti malým podnikateľom spôsobuje to, že sa považujú za výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a to napríklad aj kvôli tomu, že svojmu zákazníkovi dali pri predaji tovaru sáčok alebo si vytlačili reklamný leták. Títo podnikatelia sa musia registrovať na ministerstve, uzatvoriť odplatnú zmluvu s odpadovou spoločnosťou, viesť evidenciu odpadov a niekoľko ďalších. Pozitívnou správou pre mnohých malých podnikateľov je, že novela zákona o odpadoch ich od roku 2018 od najnáročnejších povinností oslobodí. 


Zmeny sa týkajú napríklad povinností pri nakladaní s odpadovou ortuťou, povinností obcí v súvislosti so zberom odpadov, povinností podnikateľov prichádzajúcich do styku s batériami alebo pneumatikami v rámci predmetu svojej činnosti, povinností spoločností zaoberajúcich sa zberom a spracovaním odpadu.

Výrobcom obalov podľa zákona o odpadoch je každý podnikateľ (fyzická osoba aj právnická osoba), v praxi takmer každý výrobca, e-shop, stánok rýchleho občerstvenia, rozvoz pizze, maloobchodná predajňa alebo každý, kto si niečo zabalené v obale kúpi zo zahraničia.

Povinnosťami, ktoré aj malým podnikateľom po roku 2018 zostávajú, je priebežné vedenie evidencie o obaloch a ohlasovanie údajov z nej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

Za výrobcu neobalových výrobkov sa považuje každý podnikateľ, ktorý uvádza na trh neobalový výrobok. V praxi je u bežného podnikateľa neobalovým výrobkom najčastejšie reklamný leták, firemný katalóg, vizitka, kalendár, brožúra a podobne. Výrobcom neobalového výrobku sa môžete stať nielen vtedy, keď ho skutočne vyrábate, ale aj keď si jeho výrobu objednáte u iného podnikateľa.

Pre najmenších podnikateľov považujúcich sa za výrobcov neobalových výrobkov k zrušeniu najnáročnejších povinností: od roku  2018 sa nebude vzťahovať povinnosť zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Na splnenie tejto povinnosti mali v súčasnosti podnikatelia uzatvorené zmluvy s odpadovou spoločnosťou.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: