Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
23. 8. 2017

Zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci (SZČO) a ďalší poistenci budú platiť preddavky a poistné na zdravotné poistenie bez limitu. V roku 2017 mal platiť limit pre výpočet preddavkov a poistného na zdravotné poistenie 4 415 eur. Nakoniec sa však limit novelou zákona zrušil, čo v praxi znamená, že preddavky a poistné sa budú platiť z celej sumy zárobku (napr. mzdy, upraveného základu dane).

 Maximálny vymeriavací základ zostal zachovaný len v prípade dividend a to vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza roku vyplatenia dividend. Pre určenie maximálneho vymeriavacieho základu pre dividendy nebude rozhodujúce, v ktorom účtovnom období sa zisk (ktorý sa rozdeľuje) vytvoril.


Novinky vo vymáhaní odvodov do Sociálnej poisťovne

Novelou Exekučného poriadku sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Ten zaviedol nový spôsob vymáhania pohľadávok v poisťovni –  „správny výkon“. Pohľadávky si už po novom bude spravovať a aj ich vymáhať Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa bude svoje pohľadávky voči obchodným spoločnostiam vymáhať  prikázaním pohľadávky z účtu v banke a voči fyzickým osobám k tomuto spôsobu pribudne zrážka zo mzdy a zrážka z dávok, ktoré vypláca poisťovňa.

Zmena sa bude však týkať len vymáhania nových pohľadávok poisťovne.

Pri vymáhaní pohľadávok bude Sociálna poisťovňa spolupracovať s bankami. Tie musia Sociálnej poisťovni oznamovať čísla účtov povinných osôb a zostatky na nich.

Od fyzickej osoby môže dlhy dostať tromi spôsobmi: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy alebo z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

Od právnickej osoby môže vymôcť dlh jedným spôsobom a to prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

V priebehu „správneho výkonu“ bude môcť Sociálna poisťovňa  vymáhanie odložiť s blokáciou alebo bez blokácie prostriedkov. Okrem toho bude môcť Sociálna poisťovňa podať návrh na exekúciu, ak sa objaví iný majetok dlžníka.

Z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného. Penále za obdobie od 1. januára 2005 nie je možné odpustiť.

 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: