Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
23. 8. 2017

V našom dnešnom príspevku Vám predstavíme jednu z menej známych povinností každého podnikateľa, ktorý je aj zamestnávateľom – zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre jeho zamestnancov.

Napriek tomu, že tento inštitút je pomerne starý, k jeho výraznému rozšíreniu došlo novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“).

Kým do 1.1.2015 sa táto povinnosť zamestnávateľa vzťahovala iba na zamestnancov, ktorí vykonávali rizikovú prácu (zaradenú do tretej a štvrtej kategórie podľa klasifikácie zákona o ochrane verejného zdravia), od roku 2015 je povinná pre všetkých zamestnávateľov aj v nerizikových oblastiach, vrátane tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú tzv. „dohodárov“, alebo sú k nemu zamestnanci pridelení na výkon práce od iného zamestnávateľa, prípadne prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania.


Zamestnávatelia s väčším množstvom zamestnancov si splnenie tejto povinnosti obvykle zabezpečujú interne, rozšírenejšie je však uzatvorenie dodávateľsko - odberateľskej zmluvy s externým subjektom, ktorý má na výkon pracovnej zdravotnej služby oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva.

Čo je náplňou pracovnej zdravotnej služby?

Pracovná zdravotná služba zahŕňa vypracovanie kategorizácie prác vykonávaných u zamestnávateľa, hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci minimálne raz za rok, prípadne pri zmene pomerov a tiež návrh opatrení na ich zníženie alebo odstránenie. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť sankcionované pokutou od 150 do 20.000 Eur.

Nakoľko sa v období od 1.1.2015 ukázalo, že slovenský zákon ide výrazne nad rámec požiadaviek kladených európskou právnou úpravou, v roku 2017 sa pripravuje novelizácia zákona o ochrane verejného zdravia, ktorá by zjednodušila povinnosti pre zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov v 1. a 2. rizikovej kategórii.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: