Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
20. 3. 2018

Novela zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vytvára lepšie podmienky pre právnické osoby zdaňované v SR 

prípadne zahraničné právnické osoby, ak majú v SR stálu prevádzku a preukážu spojenie patentu so stálou prevádzkarňou.

 


Od roku 2018 sa zavádza výhodnejšie zdaňovanie:

  • Výnosy z odplát za poskytnutie práva za/na použitie udelených alebo registrovaných patentov a úžitkových vzorov;
  • Výnosy z odplát za poskytnutie práva na/za použitie počítačových programov podliehajúce autorskoprávnej ochrane;
  • Výnosy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa použije registrovaný patent alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom.

Od roku 2018 sú licenčné príjmy oslobodené od dane vo výške 50% a upravuje to ust. § 13a ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Z osobitného režimu zdaňovania licenčných príjmov sú vylúčené také, ktoré právnické osoby získali z nakúpeného nehmotného majetku. Pri čiastkovom nákupe bude vylúčena len časť z príjmu.

Právnická osoba je povinná viesť evidenciu o:

  • Nákladoch v druhovom členení na vývoj
  • Aktivovaných nákladoch v druhovom členení
  • Nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od tretej osoby vynaložené v súvislosti s vývojom

Zákon neupravuje formu, ale iba rozsah evidencie, ktorá sa predkladá Finančnému riaditeľstvu SR alebo daňovému úradu najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia výzvy.

Licenčné príjmy vznikajú aj viacerým daňovníkom, ak existuje viacero spoluautorov softvéru. Vtedy si daňové oslobodenie uplatní každý daňovník v rozsahu pomeru, akým sa podieľal na výskume.

Nárok na uplatnenie oslobodenia právnická osoba stráca ak:

  • Patent bol zrušený, odňatý alebo prepísaný na inú osobu
  • Patentová prihláška bola zamietnutá resp. úžitkový vzor bol vymazaný alebo prepísaný na inú osobu alebo bola zamietnutá prihláška úžitkového vzoru.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: