Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
21. 2. 2018

Od 1.4.2017 platí asi najzásadnejšia novela Exekučného poriadku za viac ako 20 rokov jeho účinnosti. Radi by sme Vám stručne predstavili prvé skúsenosti s jej aplikáciou po takmer roku skúšania v praxi.

Medzi najdôležitejšie zmeny v exekučných konaniach patrí zriadenie výlučnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica pre všetky exekučné konania, elektronická komunikácia medzi súdom a súdnym exekútorom a náhodný výber súdneho exekútora s rovnomerným prideľovaním exekučných konaní v územnom obvode krajského súdu podľa bydliska povinného. Zaviedlo sa aj stanovenie paušálnych nákladov exekúcie a obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora, umožnenie odkladu exekúcie zo sociálnych dôvodov a zastavenie exekúcie v prípade, ak sa v stanovenej lehote exekútorovi nepodarilo zistiť postihnuteľný majetok alebo príjmy.

Cieľom novely mal byť rýchlejší priebeh samotných exekúcií. To sa žiaľ k dnešnému dňu nie celkom podarilo, nakoľko proces od podania návrhu na vykonanie exekúcie, až po poverenie konkrétneho súdneho exekútora vykonaním exekúcie je stále pomerne zložitý a zdĺhavý. Navyše je nevyhnutné návrh na vykonanie exekúcie podávať elektronicky, takže si to vyžaduje nascanovanie všetkých príslušných dokumentov a elektronický podpis návrhu na vykonanie exekúcie. Po úspešnom podaní elektronického návrhu v správnom technickom formáte obdrží oprávnený elektronickú výzvu na zaplatenie súdneho poplatku a to prevodom na účet. Až po jeho úhrade začne Okresný súd Banská Bystrica kontrolovať samotný návrh na vykonanie exekúcie a prípadne oprávneného vyzve na jeho doplnenie. Po odstránení vytýkaných nedostatkov je potom oprávnený upovedomený zo strany súdu, ktorému súdnemu exekútorovi bolo exekučné konanie pridelené. Poverený súdny exekútor obdrží všetky dokumenty od Okresného súdu Banská Bystrica a následne môže začať vykonávať úkony.

Vzhľadom na veľmi častú potrebu kvalifikovanej pomoci pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie Vám s tým radi pomôžeme a celým procesom exekučného konania Vás úspešne prevedieme.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: