Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
16. 10. 2017

Do zákona sa navrhuje zaviesť nový inštitút  osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve.

Zároveň vyplynula nová požiadavka orgánov činných v trestnom konaní na predĺženie lehoty doby archivácie účtovných dokladov na 10 rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti konania. 

 Súčasťou návrhu zákona je aj  možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú skupinu na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky.


Ďalej sa navrhuje zaviesť  aj úpravy v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok pri zanikajúcej účtovnej jednotke a aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho vzoru.

Na základe myšlienky zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ a so zjednodušením premiestnenia sídla európskej spoločnosti a európskeho družstva na územie Slovenskej republiky navrhuje sa možnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS pre európsku spoločnosť a európske družstvo, ktoré premiestnili svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS a nemuseli prehodnocovať svoje ocenenie majetku a záväzkov.

O finálnom znení zmien zákona o účtovníctve Vás budeme informovať.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: