Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
03. 10. 2018

V tomto článku by sme Vám chceli priblížiť pripravované zmeny zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorých účinnosť je naplánovaná od 01.01.2019.Asi najdôležitejšou informáciou je plánované zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň a to tak pri povinnej, ako aj dobrovoľnej registrácii subjektu ako platiteľa dane z pridanej hodnoty. Táto sa na území Slovenskej republiky skladá od roku 2012 a jej účelom bolo čo najviac predísť vzniku nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty u tzv. nových platiteľov. Tento účel sa už podarilo splniť a tak by mala byť zo slovenskej legislatívy vypustená.  Nezanedbateľnou informáciou pre tých, ktorí už zábezpeku zložili je to, že táto by im mala byť príslušným daňovým úradom vrátená do 31.1.2019 – ak ju pravda daňový úrad do tohto dátumu nepoužije na úhradu nedoplatkov daňového subjektu.

 

Zmeny by sa mali dotknúť aj definície obratu na účely zákona o DPH a do obratu sa už nebudú zahrňovať prijaté preddavkové platby (zahrnú sa od obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služby dodaná). Zmeny sa budú týkať aj uplatňovania dane z priadnej hodnoty pri obstaraní tovarov a služieb prostredníctvom poukazov, čo má zabezpečiť jednotnosť pravidiel používania poukazov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Poukazy by sa mali rozdeliť na jednoúčelové a viacúčelové a podľa daného typu sa určí deň vzniku daňovej povinnosti a základ dane.

Vzhľadom na globálnu elektronizáciu je potrebné aj presné stanovenie miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu. Malo by to byť miesto, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, avšak len v prípade, ak hodnota dodávaných služieb bez dane nepresiahne sumu 10 000 EUR v kalendárnom roku a ani v bezprostredne predchádzajúcom roku.

Takisto by malo dôjsť k zrušeniu prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak sa vyhotovuje zjednodušená faktúra a plánované sú aj zmeny týkajúce sa odvodu dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH.

Ako vidno, zmeny, ktoré nás čakajú od 01.01.2019 sú pomerne rozsiahle. Je veľmi ľahké stratiť sa v sieti noviel a preto Vám naši odborníci veľmi radi pomôžu tak, aby ste si boli istí, že Vaša DPH je účtovaná podľa platných predpisov.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: