Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
25. 5. 2018

V zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2018 sa porovnávajú zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2017 s výškou poistného na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu za rok 2017.


Príslušná zdravotná poisťovňa má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 do 30.9.2018. V prípade, že mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, termín na vykonanie ročného zúčtovania je 31.10.2018.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018 tomu poistencovi, ktorý bol k 31.12.2017 poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne.

Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za svojich poistencov. V prípade, že títo poistenci mali aj zamestnávateľa, ktorý za nich platil zdravotné poistenie, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za tohto zamestnávateľa.

Vyberáme najčastejší výpočet, kedy zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2018 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

  • zamestnancovi, ktorého príjem v niektorom mesiaci presiahol 4 415 Eur,
  • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2017 len jedného zamestnávateľa a jeho príjem vo všetkých mesiacoch presiahol 4 415 Eur, ale nebol zamestnancom 12 mesiacov,
  • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2017 viacerých zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace bol menší ako 4 415 Eur, ale celkovo je väčší ako maximálny vymeriavací základ,
  • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2017 viacerých zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace bol väčší ako 4 415 Eur,
  • zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť a ktorého vymeriavací základ bol nižší ako 6 840 Eur, ktorý je zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi) a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
  • zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť a ktorého vymeriavací základ bol vyšší ako 6 840 Eur, ktorý je zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi) a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
  • zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť a ktorého vymeriavací základ bol nižší ako 6 840 Eur, ktorý je zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi) a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka,
  • samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) – t. j. poistenec, ktorý bol aspoň jeden deň v roku 2017 považovaný za samostatne zárobkovú činnú osobu a iné.

Príslušná zdravotná poisťovňa oznámi informáciu o vykonaní ročného zúčtovania v roku 2018:

  • výkazom nedoplatkov (v prípade, že je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok), alebo
  • oznámením o výsledku ročného zúčtovania (v prípade, že je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Výsledok ročného zúčtovania sa doručuje priamo poistencovi, t. j. napríklad danej SZČO alebo zamestnancovi, ktorý nie je k 30.9.2018, resp. 31.10.2018 zamestnaný u žiadneho zo svojich posledných zamestnávateľov z roku 2017.

Výsledok ročného zúčtovania za zamestnávateľa bude poslaný aj zamestnávateľovi.

Platiteľ poistného je povinný uhradiť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Je potrebné upozorniť na to, že odo dňa prebratia zásielky (výkazu nedoplatkov) plynie lehota 15 dní na podanie námietky. Ak nepodáte námietku, tak výkaz nedoplatkov nadobudne právoplatnosť 15-tym dňom odo dňa prevzatia zásielky. Do 45 dní od právoplatnosti ste povinný uhradiť nedoplatok. To znamená, že nedoplatok je splatný najneskôr 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: