Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
23. 1. 2018

Vedeli ste o tom, že pri rozbehu Vášho podnikania môžete využiť pomoc štátu? Cieľom tohto článku je poskytnúť rámcový prehľad iniciatív štátu na podporu podnikania malých a stredných podnikateľov, ktorý by záujemcom o podnikanie uľahčil orientáciu v existujúcich formách štátnej podpory. Súčasný  systém  podpory  v Slovenskej  republike  je  pomerne  komplexný,  avšak neprehľadný. V základnom členení, z hľadiska formy podpory, možno podporu rozdeliť na dve   hlavné skupiny. Ide o finančnú a nefinančnú podporu.

Zákonný rámec podpory podnikania na Slovensku tvorí najmä iniciatíva Small Business Act, SME Envoy a Zákon o podpore malého a stredného podnikania NR SR č. 290/2016 Z. z..

“Small Business Act“ - „Zákon o malých podnikoch“ (SBA) je iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania. SBA predstavuje komplexný rámec opatrení pre malé a stredné podniky s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu. SBA presadzuje zásadu „najskôr myslieť v malom“ („Think Small First“), ktorá má za cieľ zohľadňovať záujmy malých a stredných podnikov v legislatívnom procese a pri tvorbe stratégií a politík, tak aby sa posilnila ich konkurencieschopnosť oproti veľkým podnikom.

SBA pozostáva z desiatich základných princípov ktoré sú premietnuté do viacerých konkrétnych politických a legislatívnych opatrení. Cieľom týchto princípov je odstrániť prekážky, ktoré malým a stredným podnikom bránia v raste a zvyšovaní konkurencieschopnosti, zabezpečiť podmienky pre tvorbu pracovných miest v sektore malých a stredných podnikov.

SBA je zároveň nástrojom plnenia ambicióznych cieľov vytýčených stratégiou Európa 2020, ktorá ma počas aktuálneho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast EÚ.


Aj preto bola v rámci revízie iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act) v máji 2011 založená Sieť Vyslancov pre malé a stredné podniky (SME Envoy)Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania upravuje formy a spôsob poskytovania podpory a pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti malého a stredného podnikania. Ministerstvo môže poskytnúť podporu priamou alebo nepriamou formou v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci žiadateľovi, ktorého možno charakterizovať ako mikropodnikateľa, malého podnikateľa  alebo  stredného  podnikateľa. V prípade  nepriamej  formy  podpory môže  byť podpora poskytnutá aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi.

Zaujal Vás tento článok? Máte záujem o podnikanie, avšak nemáte dostatok finančných prostriedkov, prípadne neviete ako na to? Ak Vás tento prehľad zaujal a mate záujem o podrobnejšie informácie, prípadne odbornú pomoc, s dôverou san a nás obráťte.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: