Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
17. 1. 2018

Od 1. januára 2018 sa za nelegálne zamestnávanie nepovažuje oneskorené prihlásenie zamestnanca do príslušného registra Sociálnej poisťovne.

 

Nelegálne zamestnávanie  je zamestnávanie právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,  ak využíva závislú prácu:

  1. a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa Zákonníka práce alebo zákona o štátnej službe,
  2. b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa zákona o sociálnom poistení na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa zákona o sociálnom poistení na prihlásenie do tohto registra,
  3. c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu.

Dodávka práce

Pojem dodávka práce podľa § 7b zákona sa vymedzuje ako vnútroštátna dodávka práce a cezhraničná dodávka práce.

Dodávkou práce  je:

  1. a) vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného predpisu (§§ 58, 58a Zákonníka práce),
    b)cezhraničná dodávka práce, ktorou je:
  1. dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,
  2. vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou2 alebo medzi ovládanými osobami (§ 66a Obchodného zákonníka).

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: