Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
12. 12. 2017

V roku 2017 nastali na Slovensku významné zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré sú účinné od 1.1.2017 a boli schválené novelou zákona o dani z príjmov.

 

Najskôr je potrebné si ujasniť, čo je vlastne transferové oceňovanie a ako sa dotýka každodenného života podnikateľov. Transferové oceňovanie je postup stanovenia cien transakcií, ktoré uskutočňujú prepojené (závislé) osoby tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu. Inými slovami, ide o snahu štátu zabezpečiť, aby závislé osoby medzi sebou obchodovali za trhových podmienok.

Štát prikazuje prepojeným subjektom obchodovať iba za trhové ceny, za aké obchodujú ostatní, a teda nijakým spôsobom neprepojení podnikatelia. Vymyslené, nadhodnotené a špekulatívne ceny a sumy – resp. ceny, ktoré nezodpovedajú trhovým cenám medzi nezávislými/neprepojenými subjektmi – si nakupujúca strana nemôže uplatniť v daňových nákladoch. Dôležité je preto vedieť, kto sa pre tento prípad považuje za závislé osoby. Prepojenia, na základe ktorých sa osoby považujú za závislé a teda prepojené sú štyri:

  • prepojenie na základe blízkych osôb,
  • ekonomické prepojenie,
  • personálne prepojenie,
  • iné prepojenie,

Príklad:

Dve rôzne spoločnosti, ktoré sú vlastnené dvoma rôznymi osobami sa od 1.1.2017 považujú za prepojené, ak ich vlastníci sú navzájom blízke osoby. Ak takéto prepojené osoby chcú medzi sebou obchodovať, uzatvárať akékoľvek právne alebo iné vzťahy, musia dodržiavať  pravidlá transferového oceňovania. Prepojené subjekty musia trhovosť ceny dokázať vo vlastnoručne vypracovanej dokumentácii. Každý jeden subjekt, ktorý je účastníkom takejto transakcie medzi závislými osobami, musí viesť dokumentáciu o použitej metóde transferového oceňovania. Čiže vlastnoručne – resp. na vlastné náklady – musí mať vypracované čosi, kde zdokumentuje, že tie jeho ceny sú trhové a nezávislé, resp. takým zodpovedajú.

Nedodržanie zákonom stanovených pravidiel je okrem dorubenia dane sankcionované aj pokutami zo strany daňového úradu. V prípade, ak sa Vás tieto obmedzenia týkajú, alebo si nie ste istí, či sa spoločnosť, s ktorou máte záujem obchodovať bude považovať za osobu s Vami prepojenú, veľmi radi Vám poradíme.

 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: