Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
08. 12. 2017

V súčasnosti čoraz viac podnikateľov siaha po rôznych IT riešeniach, ktoré im pomáhajú riadiť biznis efektívnejšie. Proces prechodu na bezpapierovú spoločnosť si vyžaduje dôsledné plánovanie,  zvýšené počiatočné náklady na obstaranie vhodného softvérového riešenia, úložného priestoru a potrebných hardvérových zariadení.

Na druhej strane efektívna práca s firemnými dokumentami môže výrazne uľahčiť chod spoločnosti, zlepšiť interné firemné procesy, ušetriť množstvo papiera, tonerov a tým využiť firemné zdroje na iné účely.

Pri prechode na bezpapierový chod si však treba dávať pozor na prácu s osobnými údajmi vo virtuálnom priestore napr. na cloude.

Príklad:

Ak sa firma rozhodne využívať cloudové služby a poverí spracovávaním dokumentov obsahujúcich osobné údaje inú firmu, na poskytovateľa cloudových služieb sa budú vzťahovať povinnosti sprostredkovateľa v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný pri výbere sprostredkovateľa vykonať dôkladnú analýzu rizík a posúdiť výhody a nevýhody jednotlivých poskytovateľov. V prípade bezpečnostného incidentu primárnu zodpovednosť za spracovanie osobných údajov nesie prevádzkovateľ teda firma, ktorá využíva cloud. Okrem toho, s každým sprostredkovateľom musí mať prevádzkovateľ uzavretú písomnú zmluvu, ktorá bude obsahovať všetky zákonom predpísané povinné náležitosti a je vhodné do zmluvy zahrnúť i ustanovenia týkajúce sa nastavenia vzájomných práv a povinností.

Ako sme už v predchádzajúcich článkoch písali, do slovenského právneho poriadku zasahovať  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré vstúpi do účinnosti dňa 25. mája 2018. Nové nariadenie by malo zjednotiť právnu úpravu ochrany osobných údajov v členských krajinách Európskej únie so zameraním na zvýšenú ochranu práv dotknutých osôb. Nové nariadenie so sebou prináša mnoho zmien, na ktoré sa musia všetky firmy s časovým predstihom pripraviť. Okrem toho, že zodpovednosť za prijatie dostatočných bezpečnostných opatrení a posúdenie rizika i naďalej znáša samotný prevádzkovateľ,  nariadenie zavádza i mechanizmy na dôraznejšie presadzovanie pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, za porušenie ktorých môže príslušný správny orgán uložiť sankciu až do výšky 4 % celkového ročného obratu. Nastavenie týchto vzťahov si v zložitejších prípadoch bude vyžadovať konzultácie s odborníkmi z IT a práva. V nasledujúcich číslach newslettra Vám prinesieme popis ďalších nástrah a to vysporiadanie autorských práv k používanému softvéru, právo k databáze údajov o Vašich klientoch, uloženie hesiel k Vášmu softvéru a ďalšie.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: