Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
16. 11. 2017

Výška minimálnej mzdy bude v roku 2018 v rozmedzí od 480 € do 960 € v závislosti od typu povolania. Koho sa týka a aké zmeny v zvýšení čistého príjmu a odvodov prinesie.

 


Výška minimálnej mzdy sa vzťahuje na zamestnancov:

  • v pracovnom pomere,
  • pracujúcich na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Na minimálnu mzdu  nemajú nárok:

  • štátni zamestnanci, ktorých platové tarify upravuje nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z.,  ( napr. o úradníci  na ministerstvách a pod.),
  • zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, ktorých platové tarify upravuje nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z. v znení nariadenia č. 202/2017 Z. z. týkajúce sa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. učiteľky, kuchárky v škôlkach či opatrovateľky).

Výška minimálnej mzdy od 1.1.2018 pre jednotlivé stupne náročnosti práce

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

 Minimálna mzda pre rok 2018 vo výške 480 € prislúcha k prvému stupňu náročnosti práce a od nej sa odvíjajú sumy minimálnych miezd pre ostatné stupne náročnosti. Tie dostaneme, ak vynásobíme minimálnu mzdu pre 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy, ktorý prislúcha ku konkrétnemu stupňu náročnosti práce.

Minimálna mzda v roku 2018 pre jednotlivé stupne náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce
Koeficient minimálnej mzdy
Mesačná minimálna mzda
Hodinová minimálna mzda
1
1
480
2,7590
2
1,2
576
3,3108
3
1,4
672
3,8626
4
1,6
768
4,4144
5
1,8
864
4,9662
6
2
960
5,5180

Príklady pracovných pozícií k jednotlivým stupňom náročnosti práce:

Stupeň náročnosti práce
Typ povolania
1
upratovačka, chyžná, skladník
2
pokladník, pomocná kuchárka
3
zdravotná sestra, hlavný kuchár, účtovník
4
hlavný účtovník, inštruktor autoškoly
5
lekár, manažér výroby
6
generálny riaditeľ, primár

Sumy alikvotných hodinových minimálnych miezd pri týždennom pracovnom čase 38 a ¾ hodiny a 37 a ½ hodiny v roku 2018

Stupeň náročnosti práce
Koeficient minimálnej mzdy
Výška minimálnej mzdy v roku 2018 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
38 a ¾ hodiny
37 a ½ hodiny
1
1
2,8480
2,9429
2
1,2
3,4176
3,5315
3
1,4
3,9872
4,1201
4
1,6
4,5568
4,7087
5
1,8
5,1264
5,2973
6
2
5,6960
5,8859

Výška odvodov a čistého príjmu z minimálnej mzdy v roku 2018

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje nielen zvýšenie čistého príjmu, ale aj zvýšenie odvodov a ceny práce. Výška odvodov, čistého príjmu a ceny práce závisí aj od toho, či si zamestnanec uplatňuje mesačne odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V nasledujúcich výpočtoch budeme uvažovať v oboch prípadoch s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a alternatívne:

  1. s neuplatnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie a
  2. s uplatnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.
  1. Pri neuplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie a uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude výška odvodov, čistý príjem a cena práce v roku 2018 pri minimálnej mzde prislúchajúcej k 1. stupňu náročnosti práce nasledujúca:
 
2017
2018
Zmena
Minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce
435,00€
480,00€
+45,00€
Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie
0,00€
0,00€
-
Odvody platené zamestnávateľom
153,11€
168,96€
+15,85€
Čistý príjem zamestnanca
365,36€
397,35€
+31,99€
Cena práce (hrubá mzda + odvody)
588,11€
648,96€
+60,85€
Celkové platby štátu (odvody do SP, ZP a daňovému úradu)
222,75€
251,61€
+28,86€

Pozn.: Od roku 2018 mení aj výška nezdaniteľnej časti na daňovníka na 319,16 eura (v roku 2017 bola táto suma 316,94 eura), čo taktiež spôsobí drobný nárast čistej mzdy zamestnanca. 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: