Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
17. 10. 2017

V poslednej dobe došlo na Slovensku k určitému posunu v trestnom práve. Bola totiž uzákonená trestná zodpovednosť právnických osôb. To znamená, že aj akciová spoločnosť, alebo spoločnosť s ručením obmedzeným môžu byť uznanými vinnými zo spáchania trestného činu.

To však neznamená, že pozícia konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo člena predstavenstva akciovej spoločnosti sa stáva menej zodpovednou. Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti môže byť totiž stále zodpovedný aj v trestnoprávnej rovine, ak sa svojím konaním v tomto postavení dopustí spáchania trestného činu. Konateľ sa svojím konaním môže dopustiť viacerých trestných činov, napríklad nevyplatenia mzdy a odstupného (§ 214 TZ), úverového podvodu (§ 222 TZ), podvodného úpadku (§ 227TZ), zneužívania informácií v obchodnom styku (§ 265 ods. 2 TZ) a ďalšie. Konateľ sa môže dopustiť aj trestného činu porušenia zákazu konkurencie podľa 224 TZ, ak poruší zákaz konkurencie a spôsobí spoločnosti väčšiu škodu, teda škodu najmenej v sume 2.660,00 EUR.

Je obtiažne uviesť presný výpočet trestných činov, za ktoré môže byť konateľ trestnoprávne zodpovedný. Do tohto výpočtu však nepochybne patrí napr. porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku (§ 237 TZ), poškodzovanie veriteľa (§239  TZ), zvýhodňovanie veriteľa (§ 240 TZ) a ďalšie.

Druhy trestov, ktoré môžu byť uložené fyzickej osobe (konateľovi) za spáchanie trestného činu upravuje vo všeobecnosti Trestný zákon, pričom zákon nestanovuje žiadne výnimky ani pre ukladanie trestov, pričom môže ísť aj o obmedzenie osobnej slobody alebo postihnutie majetku fyzickej osoby. Nakoľko prevažná väčšina vyššie spomínaných trestných činov je spojená s ekonomickým a finančným vedením spoločnosti, je veľmi dôležité mať v tejto oblasti podporu odborníkov – my Vám v tom radi pomôžeme. 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: