Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
26. 9. 2017

Opäť jedna z menej známych povinností zamestnávateľa, na ktorú by sme Vás chceli v našom príspevku upozorniť. Bližšie informácie k tejto problematike je možné nájsť najmä v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ten zamestnávateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky pre zamestnanca:

  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie /jedná sa o práce zdravotne rizikové/,
  • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis /napríklad pri práci v noci, ktorá je pomerne častá/,
  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov

Túto povinnosť má aj fyzická osoba - podnikateľ, nezamestnávajúci iné fyzické osoby,

  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • alebo, ak zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

Takisto sa prehliadka týka aj uchádzačov o zamestnanie

  • pri prácach zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
  • pri prácach, kde zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

Vo všetkých vymenovaných prípadoch je účasť zamestnancov, alebo uchádzačov o zamestnanie na lekárskych preventívnych prehliadkach povinná na to, aby mohli svoju prácu vykonávať. Náklady takejto prehliadky uhrádza zamestnávateľ a frekvencie, v ktorých sú zamestnanci povinní lekára navštíviť rôzne. Zamestnanec v práci zaradenej do kategórie 3 ju musí absolvovať jeden krát za 2 roky, avšak zamestnanec v práci zaradenej do kategórie 4, alebo pracujúci v noci sa jej musí zúčastniť každý rok.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: