Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
09. 10. 2018

Zákon č. 177/2018 Z.z. o byrokracii účinný od 1.9.2018 sa odrazil aj pri znížení predkladaných dokladov do Sociálnej poisťovne.


List vlastníctva k nehnuteľnosti

Pri konaní o dávke v nezamestnanosti už stačí len uviesť len informáciu o katastrálnom území, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Fotokópia výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra, či iný doklad o zriadení zamestnávateľa v konaní o dávke garančného poistenia

Vyššie uvádzané doklady už nie je potrebné predkladať Sociálnej poisťovni, nakoľko sú dostupné aj pre štátne orgány na internete.

Potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok

Poistenec už nie je povinný predkladať potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok na účely preukázania splnenia podmienok nároku na materské. Sociálna poisťovňa si informácie zabezpečí cez Ústredný portál verejnej správy (cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

Údaje o úmrtí poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Údaje o úmrtí poškodeného Sociálna poisťovňa overí  z Registra fyzických osôb, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Kópia rodného listu dieťaťa

Rodičia po narodení dieťaťa  predkladajú  kópiu rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni , ak ich dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky. Ak je dieťa zapísané v matrike SR, rodičia rodný list dieťaťa nepredkladajú. .

Sociálna poisťovňa informuje, že ak rodný list bude vydaný na území iného členského štátu Európskej únie, štátu EHP, Švajčiarskej konfederácie či na území tzv. „zmluvných štátov“ (napr. Ukrajina), postačuje Sociálnej poisťovni predložiť neoverenú kópiu rodného listu dieťaťa, a to bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka.

Pre rok 2018 platí maximálny denný vymeriavací základ vo výške 59,9672 Eura, od 1. januára 2019 však bude maximálny denný vymeriavací základ predstavovať sumu 62,7288 Eura.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: