Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
16. 7. 2018

Od 1.5.2018 bola prijatá novela zákona č. 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorej cieľom bolo zjednodušiť zamestnávanie cudzincov vzhľadom na nedostatok pracovnej sily.


V zákone by ste márne hľadali pojem cudzinec, ale je tam pojem „štátny príslušník tretej krajiny“ pričom treťou krajinou sa myslí štát, ktorý nie je členským štátom EÚ( napr. Ukrajina, Srbsko, Vietnam, atď).

Zásadné zmeny od 1.5.2018:

 • lehota na nahlásenie voľného pracovného miesta sa skrátila na 20 dní z 30 dní
 • zamestnávateľ nemohol v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu porušiť podmienku nelegálneho zamestnávania
 • zjednodušené podmienky zamestnávania cudzincov vo vybraných profesiách a vybraných okresoch SR – zamestnávateľ nemusí pri profesiách zverejnených na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v okresoch s nižšou ako 5% nezamestnanosťou zverejňovať nahlášku voľného miesta, ak zamestnáva menej ako 30% cudzincov z celkového počtu všetkých zamestnancov
 • limitácia počtu zamestnancov z radu cudzincov – zákaz zamestnávať z celkového počtu zamestnancov viac ako 30% cudzincov
 • zrušenie jednej zo zákonných možností získania povolenia na zamestnanie a prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca – nie je možné získať povolenie na zamestnanie a s tým súvisiaci prechodný pobyt za účelom zamestnania cudzinca
 • rozšírenie informačnej povinnosti pre zamestnávateľa, ku ktorému sú vysielaní za účelom výkonu práce cudzinci od zamestnávateľov z členských štátov EÚ - slovenský zamestnávateľ predloží k informačnej karte nasledovné doklady:
  - doklad o zabezpečení ubytovania
  - formulár A1
  - kópiu dokladu o pobyte na území členského štátu EÚ, kde cudzinec bežne pracuje, ak sa povolenie vyžaduje

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: