Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
05. 7. 2018

Cieľom zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon“) je upraviť práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní praniu špinavých peňazí a odhaľovaní príjmov z trestnej činnosti.


Tento zákon ukladá povinnosti  napr.  daňovým poradcom, účtovníkom aj tým podnikateľom, ktorý majú v predmete podnikania činnosť ekonomických a účtovných poradcov, ako aj prenajímatelia nehnuteľností evidenčné povinnosti t.j. zhromažďovať zákon ustanovené údaje o osobách, s ktorými spolupracujú, ako aj mať program vlastnej činnosti ( schvaľuje ho štatutár povinnej osoby) upravujúci akým spôsobom evidujú údaje a sledujú, či nejde o príjmy z nelegálnej činnosti alebo terorizmu u ich klientov, ako aj sledovať, kto je finálnym prijímateľom výhod pri transakciách, na ktorých sú súčinní, či nejde o politicky exponovanú osobu.

Okrem vyššie uvedených osôb sa zákon vzťahuje aj na právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú hotovostné obchody vo výške 10.000,- eur

Príklad:
Jozef ako živnostník chce od stavebnej spoločnosti  Bau s.r.o. kúpiť v hotovosti stavebný materiál v celkovej sume 20.000,- eur, s tým, že sumu vyplatí v dvoch faktúrach po 10.000,- eur. v hotovosti. Ide o dva na seba prepojené a nadväzujúce obchody. Spoločnosť BAU s.r.o. je povinnou osobou podľa zákona, ktorá musí posúdiť či sa nejedná o neobvyklú obchodnú operáciu. Ak má spoločnosť BAU s.r.o.  podozrenie, že ide o neobvyklú operáciu, je povinná ju podľa zákona nahlásiť finančnej polícii.

Zároveň v tomto prípade podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti žiadna platba prevyšujúca 5.000,- eur nesmie byť realizovaná v hotovosti, ale iba bezhotovostným spôsobom. Jozef ako živnostník nemôže odovzdať platby v hotovosti, ani BAU s.r.o. nemôže prijať úhradu v hotovosti. Porušenie uvedených zásad môže byť sankcionované až do výšky 150.000,- eur.

Rizikové faktory možno rozdeliť na:

  • Vlastné – určuje si sama povinná osoba podľa osoby klienta, účelu a dĺžky trvania obchodného vzťahu, druhu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu ako aj podľa rizikovosti krajiny, ku ktorej sa obchody vzťahujú
  • podľa prílohy č. 2 zákona – informatívny zoznam faktorov o potenciálne vyššom riziku pri zvýšenej starostlivosti ku klientovi

Porušenie povinnosti podľa tohto zákona sa považuje za správny delikt a dotknutá osoba môže dostať pokutu až do výšky 1.000.000,- eur.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: