Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
25. 6. 2018

Ak počas materskej dovolenky či rodičovskej dovolenky sa zo ženy môže stať podnikateľka.. Založením živnosti počas poberania materského alebo poberania rodičovského príspevku, matka nestráca nárok na poberanie týchto dávok.

Matka na materskej dovolenke, ktorej vznikol nárok na materskú dávku z pracovnoprávneho vzťahu, môže mať príjem aj u toho istého zamestnávateľa, ale nesmie počas poberania materského prijať vyplatenú mzdu za výkon práce na základe pracovnej zmluvy, z ktorej jej vyplýva nárok na materské. Matka môže zarábať teda aj u toho istého zamestnávateľa, ale na inú pracovnú zmluvu alebo dohodu, prípadne môže vykonávať prácu u iného zamestnávateľa.


Matka na rodičovskej dovolenke, ktorá pred nástupom na materskú dovolenku pracovala, môže začať zase pracovať u toho istého zamestnávateľa, bez toho, aby sa musela báť, že príde o rodičovský príspevok.

Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktorá sa rozhodne založiť živnosť čakajú nasledovné poplatky:

  • poplatok za ohlásenie živnosti,
  • odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne,
  • daň z príjmov fyzickej osoby.

Poplatok za ohlásenie živnosti

Pri osobnom ohlásení živnosti je výška poplatku:

  • za každú voľnú živnosť 5 eur,
  • za každú remeselnú živnosť 15 eur a
  • za každú viazanú živnosť 15 eur.

Pri elektronickom ohlásení živnosti je výška poplatku:

  • za každú voľnú živnosť 0 eur,
  • za každú remeselnú živnosť 7,50 eura a
  • za každú viazanú živnosť 7,50 eura.
Za matku počas poberania materského alebo rodičovského príspevku platí  zdravotné poistenie štát.

Na  živnostníčku sa počas materskej alebo rodičovskej dovolenky  nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a preto v tomto období nemusí platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie . Môže si výšku  preddavku určiť napr. aj v nulovej výške. Prvé dva roky preddavky na poistné na zdravotné poistenie matka platiť nemusí. Zdravotná poisťovňa matke živnostníčke  po skončení roka (približne v septembri nasledujúceho roka) vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť aj nedoplatok a zdravotné poistenie bude musieť zo svojho zisku doplatiť.

Ak si matka založí živnosť v roku 2018, nebude v tomto roku platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne začne platiť najskôr od 1.7.2019, resp. 1.10.2019 .V prípade, že si matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke založí živnosť a v roku 2018 dosiahne príjem vyšší ako je suma 5724 Eur, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne (minimálne odvody budú vo výške 158,12 eura, ale môžu byť aj viac podľa dosiahnutého zisku). Ale ak matka – živnostníčka stanovenú výšku príjmu v roku 2018 nedosiahne, odvody do Sociálnej poisťovne  ďalší rok platiť nebude. Ďalšia povinnosť platiť sociálne poistenie zo živnosti sa bude posudzovať k 1.7.2020 (resp. 1.10.2020), a to na základe výšky príjmov za rok 2019.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: