Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
07. 6. 2018

Od konca júla 2017 majú právnické a fyzické osoby obchodujúce so štátom povinnosť registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora a zároveň identifikovať konečného užívateľa výhod, tzn. zverejniť vlastnícku štruktúru právnických osôb.

 Dňa 01. februára 2018 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z. z.“) účinnú od 15. marca 2018, a súvisiacich zákonov (nadobúdajúcich účinnosť až 1. novembra 2018), ktorá zakladá povinnosť všetkým právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy alebo účelovým združením majetku bez právnej subjektivity:

(i)  identifikovať svojho konečného užívateľa výhod;
(ii)  viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; a
(iii)  uchovávať tieto údaje aj po dobu ďalších piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.


Právnické osoby zapísané do obchodného registra pred 31.10.2018, či neziskové organizácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, ako aj ďalšie podnikateľské a iné právne subjekty, budú mať povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 01.11.2018 do 31.12.2019. Tento zápis bude bezplatný. (Zároveň však takýto zápis nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.)

Novou podmienkou zápisu vybraných právnických osôb, (napr. obchodných spoločností, neziskových organizácií alebo nadácií) do príslušného registra od 01.11.2018, bude aj uvedenie informácie o konečnom užívateľovi výhod vrátane údaju, ktorý zakladá jeho postavenie.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: